Alternatif Tıp - 04 - Madenlerle Tedavi

Madenlerin insan sağlığına olan yararları ve zararları tarihin en eski çağlarından beri bilinmektedir. Ancak alternatif tıbbın son yıllardaki gelişmesiyle yeniden yaygınlaşmıştır. Bitkiler, doğal taşlar gibi bazı madenlerin de insan sağlığına yararları vardır. İşte bu anlamda kullanılan madenler ve tedavi edici özellikleri :


Altın : Altına çok yoğun olarak yerin derinliklerinde de rastlanabilir. Özellikle silisyumlu kayaların içinde, yüzeye yakın olarak bulunur. Külçeler halinde keşfedildiği de görülmüştür. Özellikle organizma aşınmaları vakalarında, sıkıntılara, enfarktüse ve anjin dö puatrin’e karşı kullanılır. 


Gümüş : Bu maden, kimyasal olarak elektronegatiflik ile nitelendirilmiş olup, bu nitelilik onu paslanmayı reddeden soylu bir maden yapmıştır. Doğal olarak ona özellikle Argyrose denilen sülfür şeklinde, Meksika, Bolivya ve Peru’da rastlanmaktadır. Gümüş daima akşamleyin ay hilal şeklinde olduğu zamanlarda kullanılır. Çünkü bu devre arasında çok etkilidir.Kas gücü olmayan süt çocuklarına, pek çok gümüş içeren deniz suyunun, deri altına enjeksiyonu suretiyle yardımcı besin olarak verilir. Abdestin çakıl taşı gibi sert olduğu kabızlık vakalarında da tavsiye edilir. Birçok kere hipnoza tabi tutulmuş süjede eterik bedenin ayrılması direnmeye neden olduğu gibi, bu kimsenin hipnotize edilmesi gitgide kolay olur. Bu durum süjeyi ağır karışıklıklara sürükleyebilir. O zaman gümüş tavsiye edilir. Çünkü o, eterik bedeni fizik bedene çok sıkı bir biçimde bağlamaktadır. 


Kurşun : Kurşun yedi büyük maden arasında en kötü ısı ve elektrik iletkenidir. Gerçekten bir kurşun parçasının bir ucu alev üzerinde eritilirken, yanmadan öteki ucundan tutulabilir. Kurşun doğada Galen denilen sülfür şeklinde bulunmaktadır. Hydrosefalisi olan ve büyük başlı çocuklar ötekilerden daha az hızlı maden alırlar ve genellikle çok dalgındırlar. Kurşunu herkes almamalıdır. Ağır yanıklar için yedekte tutulmalıdır ama asla gözetimsiz verilmemesi icabeder. Tavsiye kurşunun merhem şeklinde akşamları, kafatasının tepesine uygulayarak verilmesi şeklidir. İleri yaştaki çocuklar için en iyisi ağız yoluna başvurulmasıdır. Kurşunun iyileştirici özellikleri sara vakalarında da kendini gösterir. Bazı çocuklarda bazı organlar çok çabuk sertleştikleri vakit onlar astral bedene ve benliğe zorlukla nüfuz etmeğe mecbur olurlar. O zaman astral beden ve benlik organizmanın direncini kırmaya çalışır. Ve onu sarsar. Bu sara krizidir. Yukarıda da sözü edilen sertleşme genellikle, beynin, mide, karaciğer ve akciğerlerden gelen bir tek organı ilgilendirir ve bu yere kurşun merhemi uygulanabilir. Bal ve şeker karıştırılarak etkisi ahenkleştirilen bu maden damar sertliğine karşı da aynı şekilde iyi gelir. Uykusuzluk vakalarında, saf kurşun tercih edilmelidir.


Bakır : Yumuşak ve kabuklu hayvanlar gibi bazı hayvanlar bakır yardımı ile soluk alırlar. Çok üşüyen uzuvlara onunla friksiyon yapılır. Fakat el ve ayakları ısıtmak için tabanına ince bir tabaka bakır konan ayakkabı giymek faydalıdır. Bakır aynı zamanda varisler ve hemoroitler için temel bir ilaç sayılır. Gerçekten kan damarları, ağırlığa dayanamadıkları zaman dolaşımda dolaylı olarak bir engel oluştururlar. Tedavisi şöyledir : Biraz merhemle haftada iki veya üç defa friksiyon yapılır.


Kalay : Bu, kokusu olan tek madendir. Koku deriye temas edince meydana çıkar. Öteki madenlerin aksine kolayca 160 derecenin üstünde ve eksi 16 derecenin altında olduğu gibi sertleşir ve gri renkli bir toz haline dönüşür. Kalaya doğada Kassiterit adı verilen oksit şekli altında rastlanmaktadır. Kalayın olumlu etkileri sirozlarda, ödemlerde, karaciğerle ilgili egzamalarda görülür. Kistler de aynı şekilde karaciğere bağlı durgun şekillerdir. Yumurtalığa bağlı olan bazıları esası kalay olan bir tedavi ile hızla gerilerler. Bununla beraber ona 10 – 15 günlük bir ara vererek birçok haftalar süresince devam etmek gerekir.


Cıva : Cıva, altından sonra yedi madenin en ağır olanıdır. Fakat çekim gücüne ancak kapalı bir kap içine hapsedildiği zaman tabi olur. Serbest bırakılır bırakılmaz atmosferin içinde damlacıklar şeklinde dağılarak çekimden kurtulur. Ona Sinabr denilen sülfür şekli altında rastlanır. Anjinlere, özellikle kızarıklıklara karşı iyi bir doğal ilaçtır. Bu hastalık çok kez yaşamlarına yeni bir yön vermekte zorluk çeken vakalarda görülür. Aynı zamanda kabakulak hastalıklarının temel ilacıdır. Bu durumda deri altına enjeksiyon şeklinde verilir. Buna paralel olarak biraz gümüş merhemi ile gerçekleştirilen yakı boyunun çevresine uygulanır. Bronşit aşırı ifrazatın meydana çıkması halidir ve bu iyi gelir.


Demir : Demir, madenlerin en bol olanıdır ve bolluk düzeni içinde oksijen, silisyum ve alüminyumdan sonra dördüncü sırayı alır. Kayan yıldızların içinde maden filizi olarak bulunur. Demir klorür sindirim yetersizliği ve ağırlığı vakalarına iyi gelir. Albümin düşüklüğü sinir sistemini tehlikeye soktuğu vakit saf madenlerden yararlanılması tercih edilir. Poliomielit vakasında ve onun önlenmesinde doğal demir arseniat Skorodit vermek özellikle uygundur. Gebelik sırasındaki demir eksikliğine geleceğin annesine 24 saat öncesinden içerisine 4 çivi sokulmuş olan bir elmayı yedirerek ilaçlamak faydalıdır. Ertesi günün elması için tekrar hazırlık yapılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !